יום רביעי, 12 במאי 2010

משחק מחשב

השבוע רציתי להתייחס למשחק לימודי במסגרת הקורס "שילוב הדמיות ובמשחקים לימודים מתוקשבים" השבוע הצגנו את התוצרים הסופיים למדתי המון ונחשפתי לחומר מאוד רלוונטי לשכבת הגיל אותה אני מלמדת ביצענו מחקרונים הגענו לתובנות מעניינות. המסגר המחקרון שלי ושל טלי התעסקנו בשאלת החקר באיזו מידה משחק תחרותי מעניין יותר, כמשחק מחשב או כמשחק קבוצתי? עולם התוכן שבו עסקנו תוכנית הלימוד בתנ"ך בכיתה ד' נלמדים הספרים: יהושע , שופטים ומגילת רות
במהלך המשחק התלמידים יסרקו את כל פרקי הלימוד לפי תוכנית הלימוד ויתמקדו: בתוכן הסיפורי, בהבנת המסר, דמויות מרכזיות, תפקידים ונקיטת עמדה.
המטרה:תרגול וסיכום ספר יהושע ושופטים
אוכלוסיית היעד :24 תלמידים בכיתה ד' כיתה הטרוגנית
כלי המחקר: משחק סולמות ונחשים מחולל קיים: http://projects.telem-hit.net/SnakesandLadders/
משחק מחשב זוגי (ספר שופטים) מול משחק מחשב קבוצתי (ספר יהושע) בכיתה כתחרות בן שתי קבוצות.
הממצאים הפתיעו את ההשערות שלהן ציפינו:
63% אהבו יותר את משחק המחשב הזוגי לעומת 25% משחק מחשב קבוצתי
54% טענו שלמדו יותר במשחק מחשב קבוצתי לעומת 41% במשחק המחשב הזוגי .
בהשערת המחקר היינו בטוחות שהיו העדפות מובהקות למשחק מחשב זוגי והלמידה תהייה יותר אפקטיבית ,משום שהשתתפות במשחק מחשב זוגי יש יותר אפשרות להתבטא, שליטה בתשובות והשתתפות ומעורבות גבוהה יותר. גילנו ממצאים נוספים עליהם נדבר המחקר קצת יותר מהימן ומבוסס.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה