יום חמישי, 16 בפברואר 2012

יום האינטרנט הבטוח סרטון מומלץ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ajFdkcy98j8

אתיקה ברשת

ההתפשטות המסיבית של  האינטרנט בשנים האחרונות גרמה לגידול משמעותי בכמות המידע הזמין לכל אדם. כתוצאה מתפוצה נרחבת זו התעוררו בעיות חדשות, שהחוקים הקיימים לא נותנים להן מענה במדיום החדש. לכן, אנו עדים בימים אלה להיווצרות קוד אתי המתאים לאינטרנט.
אתיקה היא מכלול הכללים והסטנדרטים לפיהם מתנהג אדם בסביבת אחרים. אתיקת במחשבים היא תולדה של מעורבות הטכנולוגיה והמחשבים בחיי היום יום, בשילוב הפרוש הקלאסי עם זיקה לזירה החדשה שנוצרה - הזירה הוירטואלית. שלושה נושאים מרכזיים הקשורים באתיקת מחשבים הם: זכויות יוצרים, פרטיות וצנזורה.
זכות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו. ההגנה הניתנת לזכויות יוצרים באה להגן על דרכי ביטוי, ומטרתה לעודד את העשרת עולם הביטויים. נהוג לסמן יצירה שרוצים להדגיש שיש למישהו זכויות שמורות עליה באמצעות הסימון © .
פרטיות בעידן הדיגיטלי , אחת הסוגיות חשובות  העולות מהשימוש ברשת האינטרנט -הפרטיות הגולשים. חיפוש אחר מידע אישי של משתמשי האינטרנט נעשית בסתר באמצעות טכנולוגיות שונות (אתרים עוקבים אחר הדפים שהמשתמש צפה בהם, הפרסומות שראה ועל אילו הקליק, המוצרים שרכש, השאלונים שמילא ועוד.).  קיים פער בין הוראות חוק הגנת הפרטיות, הנחקק ב- 1981, כשנחקק החוק רשתות גלובליות של מחשבים עוד טרם היו.
צנזורה היא פיקוח ושליטה על הפצת מידע, דעות וספרות, היא מוטלת לרוב על ידי גופי ממשל. לעתים קרובות צנזורה מופעלת על נסיונות תקשורת הפונה לציבור, תוך דיכוי של דעות. קימות צנזורות מסוגים שונים, יש הטוענים שצנזורה באינטרנט פוגעת בצורה קיצונית בזכות הציבור לקבל מידע באמצעות האינטרנט.
חינוך ליצירת קוד אתי ולשמירת החוק יתבצע אם נתחיל לחנך את הדור הצעיר כבר בבתי הספר  במסגרת השיעורים ללמד שישנם המנצלים את האינטרנט באופן בלתי חוקי: מפיצים ומוכרים יצירות מבלי לקבל רשות מהיוצרים ומבלי לשלם להם תמלוגים; מורידים תוכנות ויצירות מהאינטרנט ומוכרים אותן – מבלי  לשלם ליוצרים את התמלוגים הנדרשים בחוק, מעתיקים מידע מהאינטרנט ומציגים אותו כאילו הוא יצירה אישית שלהם. דבר זה מחייב את המורים להקפיד על כך שתלמידיהם יגישו עבודות מקוריות שלהם, תוך ציטוט המקורות שבהם השתמשו, במקביל מחויבים התלמידים להקפיד על שימוש באינטרנט ובמחשבים בהתאם לחוקי זכויות היוצרים. למשל : לא לעשות העתק הדבק כפעולה בנאלית לשקול, לסנן ,מה אמת ? מה מדויק? . ללמד שלא כל פרסום באינטרנט מהווה מקור נאמן. יש לבצע חקיקה מודרנית של זכויות יוצרים הכוללת בתוכה סעיפים לשמירה על פרטיות וצנזורה .