יום ראשון, 20 בנובמבר 2011

מהו בלוג בשבילי


התפרצותה הדרמטית של טכנולוגית המחשוב לעולמנו שינתה באופן מהותי תחומים רבים בחיינו: ברפואה, עולם העסקים, התקשורת המחקר, פרסום, צרכנות, פוליטיקה וחינוך. מערכת החינוך מנסה להיענות לאתגר ולפתוח שעריה לשינויים המבורכים בעידן הטכנולוגי. נקודת המוצא כי שינוי חייב לבוא מהשקעה במורים שלצדם השקעה בתלמידים, היות והתלמיד נולד לתוך העידן הטכנולוגי ואילו המורים עוברים את השינוי והמהפך. אחד מהכלים שעומד לראשותו  של המורה הוא הבלוג. הבלוג עבורי הוא השמעת הקול האישי , השתתפות באופן פעיל, חופשי או מבוקר על הנושאים שנלמדים . כל אחד המשתתפים בבלוג יכול להתייחס לנושאים שעולים לדיון כיומן אישי. היומן הלימודי יכול להראות את ההתפתחות האישית של התלמיד בדומה לאלבום של תינוק ככל שעובר הזמן רואים את השנוי המתרחש. בתהליך של למידה ניתן לראות את הסגנון , הדעות השונות וההתפתחות המקצועית של כל השותפים. אנו מצפים מהלומד לפתח מיומנויות של לומד אוטונומי המסוגל לאתר בעצמו מידע רלוונטי, לטפל בו בצורה מושכלת, להפיק ממנו ידע חדש, ולהציגו באמצעים  טכנולוגיים של העידן החדש  למשל הבלוג . לפתח חשיבה ביקורתית, רפלקטיבית, יצירתית. לבלוג החינוכי מספר יתרונות אינטראקטיביות כלומר שיתוף בין המורה לתלמיד ביצירות והמשימות החינוכיות, הצגת החומר החדש באופן יעיל, חיפוש עצמאי לחומר הרלוונטי תוך חשיבה מסדר גבוהה והפעלת רפלקציה ובקורת. הבלוג מאפשר למורה להעניק משוב מקצועי על תוצר טכנולוגי בשונה ממבחן בכתב או בע"פ המדד יהיה על השימוש בטכנולוגיה ולא רק מידע. ניתן לראות יתרונות נלווים כגון שימוש בשפה מקצועית מתורבתת הענקת ביטחון עצמי, מענה לשונות ופיתוח סובלנות אחד כלפי השני . כל משתתף יכול להעריך ולהגיב באופן חופשי (יש לשמור על התכנים כדאי שלא יהפוך לחסרון  ולמנות מנהל לבלוג) המחשבה על פתיחת בלוג לימודי בכיתתי מאתגרת עבורי יחד עם זאת יש חששות מפני הטכנולוגיה, מהקשיים הטכניים ,מהפומביות. אני יוצאת למסע חדש, מסע שיטמיע את התהליך הלימודי שעברתי תוך יישום הכילים החדשים שאלמד המסגרת הקורס הנוכחי.