יום ראשון, 15 בינואר 2012

התנסות בלמידה באמצעות פורום


בעקבות ההתנסות בלמידה באמצעות פורום, צפייה בשלושה פורומים מסגנונות שונים ומתוך הניסיון האישי שלי בניהול פורומים ככלי להרחבת מסגרת ההוראה והלמידה כפי שציינתי בעבודה. דנו במאפייני הלמידה בדיונים א- סינכרוניים הצגנו את תפקיד מנהל הפורום, דנו ביתרונות והחסרונות של שימוש בפורום. שיתפתי בהתנסות אישית בניהול דיון פורום בשנה שעברה, במסגרת שיעור תנ"ך לכיתות ו', הצגתי את הקשיים שהיו בדרכי והקושי אתו התמודדו התלמידים. מצד אחד נתקלתי בבעיות ניסוח, שגיאות כתיב וכתיבה מסורבלת. הרגשתי שהדיון מופנה אליי כמנחה, מאשר דיון משותף בקבוצה. מצד שני גילית כי השימוש בפורום יכול להוות דיון איכותי המפתח תהליך הוראה מופרה ומפרה. הסקתי מסקנות בסיום התהליך, שעליי לקבוע זמן מוגבל לדיון בפורום, הבהרתי את חובות המשתתפים ואת התוצר הסופי, כתבנו כללי שיח לכתיבה והשתתפות בפורום. שיש לעלות  משימה עם הוראות מפורטות כדי למנוע פנייה למנחה לצורך הבהרות, חייבתי להגיב לפחות לשני משתתפים.
לאחר הצפייה בפורום "מי אני ומה שמי ?" . בחרתי להתנסות באופן אישי בפורום במסגרת האתר הבית ספרי ולעלות את השאלה "מי אני ומה שמי?" בכיתתי. הופתעתי לגלות את רמה הביצוע הגבוהה שיש לילדים אומנם המשימה לא מהווה משימה לימודית, אך בהחלט נותנת מדד לכמות המשתתפים , המוטיבציה, השירשור וכמובן הפן החברתי בכיתה. מספר מועט של ילדים בחר שלא לשתף מדוע נקראים בשמם אך הגיבו לתגובות לחבריהם.