יום שני, 17 בינואר 2011

סימולציה


המשחק הוא חוויה לימודית, דרך החוויה לומד התלמיד את עולם התוכן הלימודי. עלינו לאפשר שיטות הוראה שונות להגברת המוטיבציה. לעיתים המשחק מציב אתגרים מחשבתיים והילד נאלץ להתמודד עמם וזאת כדי לשפר את יכולתו הקוגניטיבית ולהפעיל יצירתיות בפתרון בעיות שעולות. המשחק תורם עוצמה לתחושת המסוגלות ולסיפוק צרכים רגשיים. המשחק יוצר הנאה וחשיבה פעילה, דמיונית ומעשירה, משפר מיומנויות חברתיות, יוצר נורמות וכללי התנהגות חברתית, התנסות ומקובלות (קבלסון, 2005).
המשחק מצמצם עד מינימום התערבות של גורם מתווך (מורה או הורה) ומאפשר לילד למצות עד תום את כישוריו ושאיפותיו הטבעיים להשתפר. הנחה שהשאיפה להשתפר מצויה בכל יצור חי, הינה הנחת יסוד של כל תיאורית למידה. במצב זה, הגורם המתווך מספק את הסביבה המשחקית ולעיתים הוא נותן את הדחיפה הראשונית להמשך פעילות (Henig, 2010).

בקורס שיטות וכלי חיפוש מתקדמים  התבקשנו בקבוצות לפתח סביבת למידה המבוססת על כלים דיגיטאליים. העבודה תבוסס על רציונל מסודר ותתבסס על מקורות מידע רלוונטיים הכוללים אתרים, בלוגים, מחקרים ומאמרים
אנו בחרנו בנושא בעיית מחסור המים במדינת ישראל
במסגרת ההוראה בגיאוגרפיה ובהתאמה לתוכנית הלימוד בנושא המים בישראל בכיתות ד' – ו' החלטנו לבנות סימולציה מתפתחת בנושא בעיית המים בישראל בהלימה לתוכנית הלימודים.
מטרת הלמידה במשחק היא שעל התלמיד להגיע למצב משק מים מאוזן באמצעות ניהול משק מים בסביבה מתוקשבת.
* השחקן יגיע על ידי התנסות (ניסוי וטעייה) למשק מים מאוזן.
* הלמידה היא למידה אופרנטית (חיזוקים) בה יש שליטה מלאה של השחקן ותגמול אקטיבי בכל שלב.
* התלמיד ישתמש בכתיבת צא'ט.
* הסימולציה מחייבת לפתח אסטרטגיות קוגניטיביות לחיפוש בעיה ומציאת פתרון הגדרת מושגים ופיתוח כללים.
הסימולציה מעשירה  את הידע של הלומדים. המשחק יעיל המחפש בעיות ופתרונות לנושא כה כאוב במדינת ישראל. התוצר שהפקנו מגרה מספר חושים, מפתח למידה חווייתית, למידה שיתופית ומגביר הנעה פנימית. הסימולציה המתפתחת מהווה דמיון פנימי פעיל.
מחקרים מוכיחים שעל המחנכים לנטוש את שיטת הלימוד המסורתית, שאינה מתאימה לארגון בעידן הטכנולוגי ולהשתמש יותר במשחקי סימולציה טכנולוגיות חינוכיות אחרות שיביאו ליצירת סביבה מקוונת, מעניינית המחייבת חשיבה עמוקה, יצירת בעיות ורכבות ומציאת פתרונות.
חלק מהשינוי הטכנולוגי והמהפכה החינוכית היא באמצעות סימולציות ומשחקי מחשב, אשר יכולות בקלות להיות משולבות בתוכנית הלימוד המסורתית כחלק מעבודה עצמית במהלך הלימוד, מבלי לסתות מהנושא המרכזי (Squire,2005).אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה